Sut i ddod o hyd i ni

Ein cyfeiriad yw: Canolfan Ucheldre, Millbank, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1TE. 01407 763361

Mae’r cysylltiadau trafnidiaeth i gynnal y llongau fferi i Iwerddon yn golygu ei bod yn hawdd cyrraedd Caergybi ar y ffordd ac ar y trên. Mae’r Ganolfan yn rhan amlwg o’r gorwel, i’w gweld wrth ddynesu at Gaergybi.

Gan ddod i mewn i Gaergybi ar yr A55, ewch yn syth drosodd wrth y goleuadau i mewn i Victoria Rd, yna trowch i’r chwith yn y Gineteg. Ewch ymlaen i’r chwith i fyny’r system unffordd i mewn i Thomas St a throwch i’r chwith yn Edmund St ac yna i’r dde yn Millbank. Mae Canolfan Ucheldre ar y dde, ychydig ar ôl tafarn Caer.

Ucheldre Centre, Millbank, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1TE. 01407 763361

-->