Cegin Ucheldre

Caffi Ucheldre — yn gweini coffi, te a diodydd poeth eraill; diodydd oer a chacennau. Gobeithiwn allu cynnig prydau poeth ac oer cyn gynted ag y byddwn yn gwbl weithredol ar ôl y cyfyngiadau Covid diweddar. Gall y Ganolfan ddarparu te ysgafn ar gyfer partïon plant, ciniawau busnes ac achlysuron arbennig eraill, y gellir eu gosod yn y Caffi neu’r Brif Neuadd. Mae’r rhain trwy archebu ymlaen llaw.

 

Mae Cegin Ucheldre ar agor 10.00-15.00 Dydd Llun; 10.00 – 16.45 Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn 14.00 – 16.00 Dydd Sul, a phryd bynnag mae digwyddiad yn y Ganolfan y tu allan i’r amseroedd hyn 

-->