Arddangosfeydd

Mae gan Ynys Môn dreftadaeth gyfoethog o gelf fodern. Mae llawer o’i hartistiaid byw yn aelodau o Fforwm Celfyddydau Ynys Môn, sydd hefyd yn cydlynu Wythnosau Celf Ynys Môn bob mis Ebrill.

Mae’r prif arddangosiadau celf yn cwmpasu holl ystod y celfyddydau gweledol, o baentio clasurol i gerflunio avant-garde, ac yn darparu cyfleoedd i artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol eu harddangos. Maent fel arfer yn newid bob chwe wythnos, ac fe’u lleolir yn y gofod arddangos a’r brif neuadd.

Mae detholiad o gelf ar werth yng Nghegin Ucheldre a’r siop.

Arddangosfeydd
Resurrection
Mawrth 5 Medi 6:00 pm - Sul 15 Hydref 5:00 pm
Graham Jenkinson aka The Scrapman
Arddangosfeydd
Twyni Tywod yn yr Ucheldre
Sadwrn 16 Medi 10:00 am - Sul 15 Hydref 5:00 pm
Mae Twyni Ar Symud yn brosiect uchelgeisiol, yn adnewyddu rhai o dwyni tywod pwysicaf Cymru a Lloegr ar gyfer pobl, cymunedau a bywyd gwyllt.
Arddangosfeydd
SeaThought 2023
Sadwrn 21 Hydref 10:00 am
As part of the Anglesey Arts Weeks
Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi