Newyddion

Blwyddyn Newydd Dda!

Rydym yn ailagor ddydd Iau 6 Ionawr 2022, ac yn edrych ymlaen at eich croesawu trwy ein drysau eto!

Parhaodd yr aflonyddwch a gafwyd trwy gydol y flwyddyn i’r diwedd chwerw gyda Panto yn gorfod cael ei ganslo’n rhannol oherwydd salwch ymhlith cast Sleeping Beauty.  Fodd bynnag, mae rhywfaint o hwyl i’w gael o hyd gyda darllediad Cinderella y Met Opera ddydd Sadwrn 8 Ionawr. Mae rhai ohonoch wedi mynegi pryder ynghylch gyrru yn y nos, felly rydym wedi ychwanegu dangosiad ychwanegol am 2pm yn ychwanegol at yr un a drefnwyd am 6pm. Mae Encores yr Opera Brenhinol fel arfer am 2pm ar ddydd Sul, ond yn anffodus mae Tosca ar 19 Ionawr yn cael ei drosglwyddo am 7pm.

Mae’r Clwb Celf Dydd Sadwrn hefyd yn ailgychwyn y dydd Sadwrn hwn ynghyd â Boogie Babies, Yoga, Dosbarth Celf Jacquie Myrtle, a Chlwb Jazz yr wythnos nesaf.  Peidiwch ag anghofio y gallwch chi gael y Wythnos Ucheldre wythnosol trwy e-bostio

Nodyn i’ch atgoffa bod yn rhaid dangos Tocyn COVID-19, neu Dystysgrif Prawf Llif Ochrol negyddol, naill ai ar eich ffôn neu’ch papur, a bod gwisgo masgiau wyneb yn parhau i fod yn orfodol yn yr awditoriwm yn ystod dangosiadau a digwyddiadau byw. Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi ail-osod y rheol 2M.  Bydd hyn yn berthnasol yn llorweddol, a gall grwpiau o hyd at 6 o bobl (ac eithrio plant a ddim angen bod o un cartref) eistedd gyda’i gilydd.

Rydym yn dymuno’n dda i chi i gyd, ac yn edrych ymlaen at eich gweld chi eto.

Dymuniadau gorau,

Mike

MB GOULD

Rheolwr Cyffredinol

Ucheldre Centre, Millbank, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1TE. 01407 763361

-->