Ucheldre REP have had to postpone this event due to ill health

Theatr
Iau 6 Ebrill 7:30 pm
Reclaiming Stonehenge is to be re-scheduled

Ucheldre REP presents – Roy Brown: Reclaiming Stonehenge by Derek Webb

Os gall yr Alban adennill Maen y Sgwn, mae Gwlad Groeg eisiau marblis Elgin yn ôl ac India eisiau ei diemwnt Koh-i-noor, pam na ddylai Cymru gael cerrig gleision Côr y Cewri yn ôl?

Wrth gerdded gyda’i gilydd ym Mynyddoedd y Preseli yn Sir Benfro, mae ffrind da Roy, Emma, ​​yn tynnu sylw at garreg gyda phwerau astrolegol ac yn dweud wrtho am hanes yr ardal a’i chysylltiad â Chôr y Cewri.

Mae syniad yn dechrau ymffurfio ym meddwl Roy ac mae’n sefydlu grŵp ymgyrchu, Carreg Las, i gael y cerrig gleision yn ôl i’w lle haeddiannol yng Nghymru….

O’r Cynulliad Cenedlaethol drwy barc thema reid migwrn gwyn i’r Derwyddon! Mae’n rhaid i Roy newid ychydig ar ei syniadau. Yna mae Americanwr yn dod i fyny sydd â diddordeb mewn allforio’r cerrig ar draws yr Iwerydd…

Mae’r ddrama hon yn dangos sgiliau comedi REP yn hyfryd!

1 awr 40
£6, £5 gostyngiadau, £4 plant
Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi