ROH Ballet Encore: Macmillan Celebrated

Broadcasts
Sul 14 Ebrill 2:00 pm
The Royal Ballet yn dathlu ehangder bale un act y Prif Goreograffydd Kenneth MacMillan.

Arweinydd Koen Kessels

Danses Concertantes, a gomisiynwyd gan Ninette de Valois ym 1955, oedd gwaith mawr cyntaf MacMillan. Yn arwydd cynnar o’r allbwn artistig anhygoel a fyddai’n dilyn, bu i lwyddiant hollbwysig y gwaith ysgogi MacMillan i roi’r gorau i berfformio o blaid coreograffi. Fe’i dilynir gan Different Drummer, dehongliad baleaidd cymhleth a brawychus MacMillan o Woyzeck, drama Georg Büchner am ddisgyniad milwr i wallgofrwydd. Daw’r rhaglen gymysg i ben gyda Requiem, ei waith 1976 ar gyfer Stuttgart Ballet, a grëwyd er cof am ei gyfarwyddwr artistig diweddar, ffrind MacMillan a chyn dawnsiwr a choreograffydd y Royal Ballet John Cranko.

 

3 awr 15 (gan gynnwys dau egwyl)
£13, £11 gostyngiadau, £4 plant
Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi