Music
Mercher 6 Ebrill 7:30 pm

Bydd y tenor Rhys Meilyr yn cael cwmni gwesteion arbennig Kira Charleton Alexander (Mezzo Soprano), Steffan Lloyd Owen (Bariton), Olwen Jones (Pianydd), a Chôr Meibion ​​Caergybi

Cyngerdd er cof am Tudor a Gwyneth Jones. Bydd canran o elw’r noson yn mynd I Grwp Apêl Uned Alaw, Ysbyty Gwynedd.

£10
-->