Never Forget Tibet

Ffilm
Gwener 21 Ebrill 5:30 pm
Stori Heb ei Dweud y Dalai Lama

Un o’r eiliadau mwyaf arwyddocaol yn hanes yr 20fed Ganrif, mae Ei Sancteiddrwydd 14eg Dalai Lama yn datgelu manylion ei ddihangfa anhygoel i alltudiaeth am y tro cyntaf ar ffilm yn ei eiriau ei hun gyda’r swyddog gwleidyddol Indiaidd a’i harweiniodd i ddiogelwch. Yn cynnwys y gymuned Tibetaidd alltud a’r rhai sydd â chysylltiadau hanesyddol â Tibet, mae’r ffilm yn archwilio tosturi’r Dalai Lama at fyd sy’n ymddangos mewn argyfwng heddiw ac yn ceisio darganfod yr hyn y gellir ei ddysgu o stori ysbrydoledig ei fywyd, diwylliant Tibetaidd a’i ysbrydolrwydd hynafol.

Narrated by Hugh Bonneville with original music by Anoushka Shankar

Produced by Compassionate Films, Directed by Jean-Paul Mertinez, Executive Producers are Tempheheart Films, Lyndon Baldock, Gavin Patterson and Rani Singh. Inspired by the book ‘An Officer and His Holiness’ by Rani Singh.

1 awr 30
£3.50, £2.50 plant
Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi