Mary Parry Presents (16+)

Ffilm
Sul 5 Mehefin 7:00 pm

Yn dod yn fuan i Ganolfan Ucheldre, bydd chwaraewyr Mary Parry yn cyflwyno ffilm o’r Jiwbilî Aur a ffilmiwyd 10 mlynedd yn ôl i goffau’r jiwbilî platinwm.

Yr elw i fynd i hosbis Dewi Sant.

Archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

£8
Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi