Music
Sul 12 Mehefin 3:00 pm
Gwanwyn a Haf

Mae ein Steinway wedi bod braidd yn unig yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, cafodd ei hailwampio’n gariadus yn ddiweddar, a’i hailwampio’n llwyr gan ddyn anhygoel Steinway, Ulrich Gerhartz. Nawr mae hi’n barod i lifo i fywyd yn soniarus wrth i’r pianydd cyngerdd rhyngwladol a anwyd yn Ynys Môn, Iwan Llewelyn-Jones, ddychwelyd i Ucheldre ar gyfer cyfres o gyngherddau prynhawn Sul ym Mehefin, Awst a Hydref 2022.

 

Wrth ddewis themâu ar gyfer ei dri datganiad, mae Iwan wedi tynnu ysbrydoliaeth o hanes morwrol a diwylliannol cyfoethog Caergybi. Bydd yn talu teyrnged i rai o gerddorion a beirdd enwocaf y dref, gan gynnwys yr organydd a’r cyfansoddwr Bradwen Jones, y soprano chwedlonol Ceinwen Rowlands a aned yng Nghaergybi, a’r bardd cenedlaethol RS Thomas.

 

Ymunwch ag Iwan yn ei gyngerdd cyntaf pan fydd yn perfformio rhai o’r gweithiau piano clasurol mwyaf poblogaidd erioed, gan gynnwys detholiad gan Chopin, Brahms, Debussy, yn ogystal â thalu teyrnged i Ceinwen Rowlands gyda pherfformiadau o’i thrawsgrifiadau ei hun o ganeuon a berfformiwyd ganddi. a derbyniwyd cysegriadau gan Meirion Williams, Osborne Roberts a Morfudd Llwyn Owen. Gwnewch hi’n ddiwrnod perffaith drwy gael sgons, bara brith a mefus (efallai ddim eto o’r Ardd Gegin). Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol; £4.50 y pen.

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur:

Dydd Sul 14 Awst am 3pm                   Teithiau

Dydd Sul 16 Hydref am 3pm               Morluniau

 

1awr
*£12, *£10, £4 (Friends £10, £8, £4)

Ucheldre Centre, Millbank, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1TE. 01407 763361

-->