Junk Drums

Gweithdai
Mawrth 21 Chwefror 10:15 am
Gweithgaredd hanner tymor Creu Heulwen
i blant 5-7 oed Sesiwn 1

Defnyddio llu o eitemau a’u defnyddio fel offerynnau taro. Yn llythrennol, gallai fod yn sothach (caeadau biniau sbwriel, poteli plastig, hen sosban, pibell, tiwb draenio plastig, tun coffi, bwced paent, tun o ffa) nid oes unrhyw derfynau gwirioneddol. Mae hwn yn brofiad hygyrch a hwyliog. Dewch â’ch dewis o ‘Jync’ gyda chi.

Mae angen archebu 10 lle. Swyddfa docynnau Ucheldre 01407 763361

1awr
£1
Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi