Lit Soc: Kemal Houghton

Gweithdai
Gwener 20 Medi 1:00 pm
To see it feelingly – Ambiguity in Poetry: writing beyond the image

Bydd Kemal yn arwain trafodaeth agored i edrych ar amwysedd yng ngwaith beirdd sefydledig yn ogystal â’n rhai ni. Bydd yn darparu enghreifftiau a gwahoddir cyfranogwyr i gyfrannu o’u gwaith eu hunain a gwaith eraill.

Bydd awgrymiadau ysgrifennu a bydd cyfle i rannu ysgrifennu ac unrhyw feddyliau ar ddiwedd y sesiwn.

Mae Kemal Houghton yn byw yn Bebington. Ef yw Cadeirydd Beirdd Caer a Gŵyl Farddoniaeth Wirral. Ynghyd â John Curry mae’n cyflwyno Dydd Iau Cyntaf yn Lingham’s Booksellers ar y dydd Iau cyntaf o bob mis. Mae wedi cynnal gweithdai niferus ac mae ganddo gorff amrywiol o waith sydd wedi ymddangos yn Chester Poets’ Anthologies ers 1981, Purrfect Poems Dream Well Writing (2020), Coed Cybi Poets Publishing (2021), Poetry Scotland, Poetry Cornwall, The Jabberwocky Green Book , ac ar-lein yn Tri Diferyn o’r Crochan. Cyrhaeddodd ei gerdd Northwich: Four Bare Miles restr fer Gwobr Llenyddiaeth Swydd Gaer 2020 ac fe’i cyhoeddwyd yn eu blodeugerdd Unlocked. Cyhoeddwyd ei bamffled There Will Be Dancing, gan Red Squirrel Press yn 2020.

 

2 awr
£5
Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi