CALON  WLÂN

Arddangosfeydd
Gwener 3 Mehefin 10:00 am
Arddangosfa Newydd gan y Ffotograffydd Lleol Bruce Cardwell

 


Mae’r ffotograffydd Bruce Cardwell yn cynnig gwrogaeth weledol i fyd y bugail Cymreig. Mae’n dathlu ffordd o fyw a diwylliant sydd wedi aros yn ddigyfnewid i raddau helaeth dros ganrifoedd lawer, ond sydd bellach yn wynebu amrywiaeth o fygythiadau dirfodol, megis newid ym mlaenoriaethau cyllid amaethyddol y Llywodraeth a goblygiadau newid hinsawdd.

 

 

 

Mae’r cymunedau hyn yn gronfa bwysig o’r iaith Gymraeg, arferion traddodiadol, a gwerthoedd diwylliannol. Fe’u cynrychiolir yn yr arddangosfa hon gan ddelweddau o unigolion, ac arsylwadau ffotograffig o weithgareddau sy’n ffurfio trefn flynyddol bugeilio.

Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi