Film
Mercher 8 Mehefin 5:30 pm

Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan Kenneth Branagh ac mae’n serennu Jude Hill, Lewis McAskie, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ciarán Hinds a Judi Dench.Belfast, 15 Awst 1969. Wedi’i amgylchynu gan berygl cynyddol, mae Buddy, naw oed, yn wynebu realiti hyll gwrthdaro sectyddol. Wrth i’r helbul gynyddu o amgylch ei gymdogaeth dosbarth gweithiol a fu unwaith yn heddychlon, mae Buddy yn ceisio ei orau i ddeall Yr Helyntion. Rhaid i deulu Buddy ddod wyneb yn wyneb â phenderfyniad bron yn amhosibl sy’n newid bywyd: aros neu ddechrau pacio?

1 awr 38
£3.50 (£2.50 plant)

Ucheldre Centre, Millbank, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1TE. 01407 763361

-->