Art Club – Twyni Tywod yn yr Ucheldre

Dosbarthiadau
Sadwrn 16 Medi 1:30 pm - Sadwrn 16 Medi 3:30 pm
Mae Twyni Ar Symud yn brosiect uchelgeisiol, yn adnewyddu rhai o dwyni tywod pwysicaf Cymru a Lloegr ar gyfer pobl, cymunedau a bywyd gwyllt.

Sesiynau clwb celf plant wedi’u hysbrydoli gan y twiny tywod Dune-inspired Children’s art club sessions

Mae llawer ohonom yn adnabod ac yn caru twyni tywod fel tirweddau arfordirol hardd, ond maent hefyd yn ardaloedd pwysig o ran bioamrywiaeth. Mae twyni yn noddfa i rywogaethau prin sydd wedi addasu’n berffaith i fyw mewn tywod. Mewn twyni iach, fe allech chi weld tegeirianau, llyffantod, adar a madfallod yn ffynnu!

Yn 2023 ymunodd Prosiect Twyni Deinamig, Ucheldre a Wild Elements i helpu ymwelwyr a thrigolion Ynys Môn i ddarganfod twyni tywod Rhosneigr, trwy gelf. Yn yr arddangosfa hon, fe welwch rai o’r gweithiau a grëwyd, ffilm o Stiwdio Cybi (a gefnogir gan CultureStep), astroffotograffiaeth gan Dylan Parry Evans a mwy!

2 awr
£2
Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi