André Rieu: Love Is All Around

Broadcasts
Sul 27 Awst 3:00 pm
Mae Brenin y Waltz yn eich gwahodd i’w gyngerdd sinema cwbl newydd “Love is All Around”, o’i dref enedigol hardd, Maastricht!

Bydd André Rieu unwaith eto yn llwyfannu ei ddigwyddiad haf blynyddol godidog yn Sgwâr Vrijthof eiconig eleni. Bydd y cyngerdd yn wledd gerddorol gyda darnau twymgalon wedi’u dewis yn gariadus gan André, yn cwmpasu’r clasuron, cyd-ganu poblogaidd, a waltsiau hyfryd sy’n gwneud ichi fod eisiau dawnsio.


Ynghyd â’i Gerddorfa annwyl Johann Strauss, mae André yn ymuno â’r Gospel Choir swynol a gwesteion syrpreis arbennig, gan ddod â chi a’ch anwyliaid i barti adfywiol, rhamantus, llawn hwyl yn eich sinema leol – byddwch yn teimlo bod cariad o’ch cwmpas!

Rhannwch brofiad cyngerdd llawn cerddoriaeth, dawns, cariad a hapusrwydd – Dim ond mewn sinemâu!

£10, £8 gostyngiadau, £4 plant
Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi