Exhibitions
Iau 21 Gorffennaf 3:00 pm
Cystadleuaeth ac Arddangosfa Celf i Bawb 2022

Ar ôl toriad firws Corona mae Celf i Bawb yn dychwelyd yr haf hwn

Ar y thema Rhyddid!

Iau 21 Gorffennaf – Sul 4 Medi

Diolch i haelioni parhaus Felicia a Michael Crystal,

mae’r arian gwobr bron yn cael ei ddyblu eleni!

Y nod yw annog cyfranogiad felly llechwch y penseli a’r brwshys hynny.

Bydd 14-17 Gorffennaf i law.

Ffurflenni mynediad ar gael trwy e-bost, post ar gais,

neu’n uniongyrchol o swyddfa docynnau Ucheldre

Ucheldre Centre, Millbank, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1TE. 01407 763361

-->