Ddrama

Drama -cy

Drama
Iau 26 Ionawr 7:00 pm

By Arthur Miller and directed by Lyndsey Turner

Mae helfa wrach yn dechrau yn nameg grymusol Arthur Miller gydag Erin Doherty (Y Goron) a Brendan Cowell (Yerma).

Wedi’u codi i gael eu gweld ond heb eu clywed, mae grŵp o ferched ifanc yn Salem yn sydyn yn canfod bod gan eu geiriau bŵer hollalluog. Wrth i hinsawdd o ofn, fendeta a chyhuddiad ymledu trwy’r gymuned, nid oes unrhyw un yn ddiogel rhag treial.

Lyndsey Turner (Hamlet) sy’n cyfarwyddo’r llwyfaniad newydd cyfoes hwn, a ddyluniwyd gan enillydd Gwobr Tony Es Devlin (The Lehman Trilogy). Wedi’i ddal yn fyw o lwyfan Olivier yn y Theatr Genedlaethol.

 

£13, £11 gostyngiadau, £4 plant
Drama
Gwener 24 Chwefror 7:00 pm
William Shakespeare

Directed by Clint Dyer

Cynhyrchiad newydd rhyfeddol o drasiedi fwyaf parhaol Shakespeare, wedi’i gyfarwyddo gan Clint Dyer gyda chast sy’n cynnwys Giles Terera (Hamilton), Rosy McEwen (The Alienist) a Paul Hilton (The Inheritance).

Mae hi’n ferch ddisglair, benben i seneddwr; wedi’i dyrchafu gan ei statws ond wedi’i mygu gan ei disgwyliadau. Mae’n ffoadur caethwasiaeth; ar ôl codi i frig byd gwyn, mae’n gweld bod cost i gariad ar draws llinellau hiliol.

Wedi priodi yn y dirgel, mae Desdemona ac Othello yn dyheu am fywyd newydd gyda’i gilydd. Ond wrth i luoedd anweledig gynllwynio yn eu herbyn, maen nhw’n gweld nad nhw sydd i benderfynu ar eu dyfodol.

Mae Othello yn cael ei ffilmio’n fyw ar lwyfan Lyttleton y Theatr Genedlaethol.

£13, £11 gostyngiadau, £4 plant
-->