Literary
Sadwrn 17 Medi 10:00 am
'Pa bethau sydd wedi'u cuddio oddi wrthym ni'n gadael'

Gweithdy yn archwilio arsylwadau personol a oedd yn aml yn cael eu hanwybyddu a rhythmau lleferydd sgyrsiol. Canolbwyntio ar waith Charlotte Mew ac Edna St Vincent Millay

Ganed Phil Bowen yn Lerpwl yn 1949, a chyn dod yn a awdur llawn amser yn 1994, gweithiodd fel athro a thafarnwr. Cyhoeddodd Salt Nowhere’s Far – New & Selected Poems yn 2008. Mae ei waith diweddar yn cynnwys ‘Orange Blind’ – cerddi am y Colourists Albanaidd ‘Love Somehow’ – ffilm am Caitlin Thomas – ac yn ddiweddar cerdd lafar marathon wedi’i recordio o’r enw ‘All the Stuff’.

Dyma gyfarfod cyntaf y Gymdeithas Lenyddol ers cyn cloi. Mae o dan arweiniad newydd ar ôl cyfnod hynod lwyddiannus ac a fwynhawyd yn fawr pan oedd Fiona Owen yn arwain y grŵp. Mae nawr i gael ei arwain gan Karen Ankers. Croeso Karen.

£15, £10 gostyngiadau

Ucheldre Centre, Millbank, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1TE. 01407 763361

-->