Y Bont

Opera
Gwener 31 Mawrth 7:30 pm
Beth os fyddech chi’n pellhau o'r bobl rydych chi’n eu caru? Sut allan nhw ddod â chi’n ôl? Mae Y Bont/The Bridge yn opera un act newydd gan Edward Wright a Marian Bryfdir sy’n edrych ar fyw gyda dementia a’r effaith maen ei gael ar yr unigolyn a’r bobl o’u cwmpas: yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau, a’r pethau annhebygol sy’n digwydd yn y canol.

Mae Y Bont/The Bridge yn gydweithrediad rhwng tîm creadigol profiadol ac IDEAL, rhaglen ymchwil dementia sydd wedi hen ennill ei phlwyf. Mae ymchwil a phrofiad go iawn yn cwrdd yn y prosiect hwn a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, y mae pobl gyda dementia a gofalwyr yn cyfrannu ato.

“Dod o hyd i’r llawenydd”— wrth i ddyn gael i wthio i dywyllwch nad yw’n gallu ei reoli, mae ei anwyliaid yn dysgu creu eiliadau o gariad, dealltwriaeth, hunan-werth a hyd yn oed hiwmor i’w helpu i groesi’r bont rhwng realiti a’i feddwl ei hun. Mae’n archwilio’r ystod o emosiynau a brofwyd ar y daith dementia, wrth i unigolyn symud o ddiagnosis cynnar i therapïau amgen, gan wynebu cyfathrebu cymysg gan aelodau o’r teulu a gweithwyr proffesiynol ar yr un pryd. Y bariton o Gymru, Kiefer Jones, sy’n chwarae’r brif ran.

Mae’r perfformiad hwn yn Saesneg.

Mae’r perfformiad hwn yn cael ei ffilmio, ond ni fydd y gynulleidfa’n cael ei dangos.

Ar ôl y perfformiad, bydd sesiwn Holi ac Ateb gyda’r tîm creadigol ac ymchwil ar gyfer y rheini a fyddai’n hoffi aros. Nid yw pob cyflwynydd yn siarad Cymraeg, felly bydd rhywfaint o gyfieithu.

Cynhelir gweithdy cymunedol rhad ac am ddim hefyd sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad hwn ac yn cael ei gynnal am 4pm cyn yr opera. Cliciwch yma i ddarllen mwy ac i archebu eich tocyn am ddim.

[5 – 7 pm Mae prydau cyn-perfformiad ar gael i’w harchebu o Swyddfa Docynnau Ucheldre 01407 763361]

45 munudau
£10, £8 gostyngiadau, £4 plant
Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi