Y Bont Workshop

Gweithdai
Gwener 31 Mawrth 4:00 pm
Sut y gallwn ni wella'r profiad o fyw gyda dementia? Gweithdy cymunedol

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr.

Archebwch eich tocyn am ddim i ddod i drafod dementia yn eich cymuned leol.

Mae’r gweithdy rhyngweithiol hwn yn cael ei arwain gan Dr Catherine Charlwood  (rhaglen ymchwil dementia IDAL) ac Emma Raweck  (Cydlynydd Dementia Cyngor Gwynedd).

Byddwn yn rhannu rhai canfyddiadau o raglen ymchwil dementia IDEAL ac yn rhoi adnoddau i chi o’r Pecyn Cymorth Byw gyda Dementia, ond rydyn ni wir eisiau clywed gennych chi. Yn unol â thema’r opera ‘Y Bont / The Bridge’, byddwn yn gofyn beth, yn eich barn chi, all eich helpu i gadw mewn cysylltiad â’ch cymuned leol, a beth y gellid ei wella.

Dewch draw am sgwrs ddiddorol a chyfle i rannu eich straeon!

Gail Gregory, sy’n byw gyda dementia, sy’n gyfrifol am y gwaith celf.

1awr
Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi