Katherine Parkinson (The IT Crowd) a John Heffernan (Dracula) sy’n arwain y cast yn romcom Shakespeare o haul, môr a hunaniaeth gyfeiliornus.

Mae artistiaid, enwogion a’r teulu brenhinol wedi ymweld â Gwesty’r Messina chwedlonol sy’n cael ei redeg gan deulu ar yr Riveria Eidalaidd. Ond pan fydd merch y perchennog yn priodi milwr ifanc serth, nid yw pob gwestai mewn hwyliau cariad.

Cyn bo hir mae cyfres o dwyll gwarthus yn amgylchynu nid yn unig y cwpl ifanc, ond hefyd y sengl hynod Beatrice a Benedick.

Yn dilyn llwyddiant arobryn Romeo & Juliet, Twelfth Night ac Antony and Cleopatra National Theatre Live, mae’r cyfarwyddwr Simon Godwin yn dychwelyd gyda’r comedi anorchfygol hwn, a ddarlledir yn fyw o lwyfan y Theatr Genedlaethol.

£13, £11 gostyngiadau, £4 plant

Ucheldre Centre, Millbank, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1TE. 01407 763361

-->