Marian Bryfdir: Gweithdai Canu Tymor

Gweithdai
Sadwrn 21 Medi 10:30 am
Gweithdai llais - lefel dechreuwyr

Bydd y gyfres haf o weithdai canu gyda Marian Bryfdir yn cychwyn ar yr 20ed o Ebrill.

Cyfle da i gychwyn canu neu i ailgydio os ydych wedi methu ychydig o sesiynau dros y gaeaf.

Bydd y gyfres newydd mewn ffurf ychydig yn wahanol yn ymateb i ddeisyfiad cantorion a chyn-gantorion.

Mi fydd y dosbarth yn y bore (13.30–12.00) yn canolbwyntio yn arbenig ar ddysgu caneuon o

ddulliau amrywiol a’u datblygu dros y gyfres..

Bydd y sesiwn prynhawn (13.00–15.00) yn parhau fel o’r blaen gyda’r pwyslais ar dechnegau lleisiol a sgiliau perfformio gyda sesiwn byr ar y diwedd i baratoi caneuon newydd.

Unrhyw gwestiwn cysylltwch a Marian ar:

 

Holyhead Boatyard

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ucheldre Centre, Millbank, Holyhead, Isle of Anglesey, LL65 1TE
Ffôn: 01407 763361
E-bost:

Oriau Agor:
10am – 5pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn
2pm – 5pm Dydd Sul

© 2022 Hawlfraint Ucheldre Caergybi