Film
Sul 9 Hydref 5:30 pm

 

Pan fydd Sam, sy’n hunan-ddinistriol, yn ei arddegau (sy’n cael ei chwarae gan y newydd-ddyfodiad George Ferrier) yn cael ei wahardd a’i anfon adref o’r ysgol breswyl mae’n gweld bod ei nain Seisnig sy’n gaeth i gadair olwyn, Ruth, wedi symud i mewn. Mae Ruth yn ffotograffydd cyn-ryfel alcoholig ffyrnig (Charlotte Rampling). Mae’r ddau gymeriad cryf eu ewyllys, brwydr goruchafiaeth yn dilyn, gan alluogi Sam i gofleidio bywyd eto ac i Ruth wynebu ei marwoldeb.

Written and Directed by Matthew J. Saville.

Starring Charlotte Rampling, Marton Csokas and George Ferrier.

3 awr a 35 munud
£3.50, £2.50 plant
-->